Hubungi KamiSMK KUALA PENYU
PETI SURAT 29
89747 KUALA PENYU,SABAH
NO TEL: 087 884 275
NO FAKS: 087 884 922